Katedra Biofizyki
"Zaangażowanie pracowników Centrum w proces przygotowania, przeprowadzania oraz opracowania statystycznego egzaminów i kolokwiów realizowanych na platformie OLAT pozwala nam na nienaganne przeprowadzanie egzaminu , szybkie uzyskanie i ogłoszenie wyników oraz ewaluację pytań egzaminacyjnych."
Katedra i Klinika Neurologii
"Współpraca z Centrum układa się bardzo dobrze. Pracownicy realizują zlecone przez nas zadania rzetelnie, dynamicznie i skutecznie dając świadectwo wysokiego poziomu profesjonalizmu, w pełni spełniając nasze oczekiwania"
Katedra Patomorfologii Klinicznej
"Atmosfera jaką buduje cały Zespół CITK pod kierownictwem Pani Doktor sprzyja chęci ciągłego rozbudowywania bazy pytań"
II Katedra Chirurgii, Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń:
"Zespół CITK wielokrotnie przygotowywał dla naszej kadry szkolenia z zakresu obsługi platformy OLAT i nieraz umożliwiał indywidualnym pracownikom na dodatkowe doszkalanie."

Biblioteka Główna
Centrum Symulacji Medycznej
Katedra i Klinika Chirurgii Stomatologicznej
Katedra Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki
Katedra i Klinika Dermatologii
Katedra i Klinika Onkologii
Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji
Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej
Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej

Katedra i Zakład Biologii Komórki
Katedra i Zakład Bromatologii
Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki
Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Katedra i Zakład Fizjologii
Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej