Rezerwacja testów

Zgodnie z zarządzeniem J.M. Rektora nr 2/22 z dnia 05.01.2022 egzaminy odbywają się w trybie stacjonarnym na salach CITK. Pozostałe testy mogą być przeprowadzane w formie online.


Równocześnie informujemy, że w nawiązaniu do w/w zarządzenia obecnie na salach egzaminacyjnych dopuszczalny limit osób wynosi 75% sal na salach (do limitu nie wliczane są osoby zaszczepione).


W celu ułatwienia przebiegu rezerwacji testów w CITK, poniżej zamieszczone są przewodniki krok po kroku w jaki sposób dokonać rezerwacji terminu testu stacjonarnego oraz online. Dostępne są także formularze rezerwacyjne do pobrania. Wszystkie materiały znajdą Państwo także w sekcji "Do pobrania".

Przewodniki Krok po kroku

Test w trybie stacjonarnym - w sali CITK

1. USTALENIE 3 PROPOZYCJI TERMINÓW EGZAMINU ZE STUDENTAMI

  • w przypadku egzaminów odbywających się w semestrze zimowym ostateczny termin zgłaszania mija w dniu 15.11.2021
  • w przypadku egzaminów odbywających się w semestrze letnim ostateczny termin zgłaszania mija w dniu 14.01.2022
2. ZGŁOSZENIE PROPONOWANYCH TERMINÓW DO CITK
  • Telefonicznie pod numerem: 61/854-65-01 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00
  • Mailowo na adres: rezerwacjecitk@ump.edu.pl
  • potwierdzenie rezerwacji wstępnej obowiązuje przez 2 tygodnie od jej zgłoszenia

3. WYPEŁNIENIE FORMULARZA PARAMETRÓW EGZAMINU I WYSŁANIE GO DO WŁAŚCIWEGO DZIEKANA
(Formularz rezerwacji testu stacjonarnego)
4. POTWIERDZENIE WŁAŚCIWEGO DZIEKANA = AKCEPTACJA WARUNKÓW EGZAMINU
Przesłanie akceptacji z warunkami egzaminu do CITK na adres: rezerwacjecitk@ump.edu.pl
5. POTWIERDZENIE REZERWACJI PRZEZ CITK
Potwierdzenie rezerwacji terminu testu jest wysłane do osoby rezerwującej. W mailu od pracownika Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia (CITK) otrzymacie Państwo informację o wyznaczonym koordynatorze testu z ramienia CITK - który będzie odpowiadał za techniczne przeprowadzenie testu.
6. OPUBLIKOWANIE STUDENTOM WARUNKÓW EGZAMINU NA PLATFORMIE SOLAT
(wykonuje pracownik CITK)
7. PRZYGOTOWANIE PYTAŃ
Pytania należy przygotować w pliku excel (formatka) lub bezpośrednio na platformie zgodnie z instrukcją wprowadzania pytań (WISUS-Systemy→pOLAT→Courses→Przykłady zastosowania nowych rodzajów pytań w teście→Nowe rodzaje pytań→Instrukcja).
Następnie po przygotowaniu pytań:
  • w formatce – przesyłamy wypełnioną formatkę do wskazanego w otrzymanym mailu koordynatora CITK
  • bezpośrednio na platformie - przesyłamy nazwę testu oraz parametry techniczne testu do wskazanego w otrzymanym mailu koordynatora CITK.
Określenie czasu trwania testu winno być dobrane do treści i złożoności zastosowanych pytań. Test powinien być przygotowany na minimum 72h przed planowanym terminem testu.

8. URUCHOMIENIE ZAPISÓW
Zapisy na platformie sOLAT są obowiązkowe i dostępne dla studentów całego roku. Uruchamiane zgodnie z terminarzem opisanym Procedurą CITK 2.
9. LISTY STUDENTÓW DOPUSZCZONYCH DO TESTU
Koordynator egzaminu zobligowany jest do weryfikacji listy osób zapisanych na egzamin i przesłanie akceptacji lub uwag do koordynatora z CITK na minimum 4 dni robocze przed planowanym egzaminem.
10. WYNIKI
Po odbytym teście wyniki zostaną udostępnione Państwu na indywidualnym koncie na platformie sOLAT.

Test w trybie online - na platformie sOLAT

1. USTALENIE TERMINU ZALICZENIA ZE STUDENTAMI
W przypadku studentów anglojęzycznych ważne jest, aby ustalić czy wszyscy studenci przebywają w jednej strefie czasowej - i wybrać taką godzinę aby wszyscy mogli podejść do testu.
2. WYPEŁNIENIE KARTY REZERWACJI
Przesłanie wypełnionej karty rezerwacji (wzór dostępny poniżej) na adres: rezerwacjecitk@ump.edu.pl
3. POTWIERDZENIE REZERWACJI:
Potwierdzenie rezerwacji terminu testu jest wysłane do osoby rezerwującej. W mailu od pracownika Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia (CITK) otrzymacie Państwo informację o wyznaczonym koordynatorze testu z ramienia CITK - który będzie odpowiadał za techniczne przeprowadzenie testu.
4. PRZYGOTOWANIE PYTAŃ
Pytania należy przygotować w pliku excel (formatka) lub bezpośrednio na platformie zgodnie z instrukcją wprowadzania pytań (WISUS→Systemy→pOLAT→Courses→Przykłady zastosowania nowych rodzajów pytań w teście→Nowe rodzaje pytań→Instrukcja).
Następnie po przygotowaniu pytań:

  • w formatce – przesyłamy wypełnioną formatkę do wskazanego w otrzymanym mailu koordynatora CITK
  • bezpośrednio na platformie - przesyłamy nazwę testu oraz parametry techniczne testu do wskazanego w otrzymanym mailu koordynatora CITK.
Określenie czasu trwania testu winno być dobrane do treści i złożoności zastosowanych pytań. Test powinien być przygotowany na minimum 72h przed planowanym terminem testu.
5. LISTY STUDENTÓW DOPUSZCZONYCH DO TESTU
Prosimy o przesłanie list studentów (numery indeksów w formacie excel/word lub innym z możliwością edycji), do koordynatora CITK, najpóźniej 4 dni robocze przed planowanym testem. Koordynator CITK po otrzymaniu listy opublikuje ją studentom na platformie sOLAT. W przypadku pominięcia kogoś na liście, student powinien zgłosić się do nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za test i poprosić o wyjaśnienie. Aktualizacja list na platformie możliwa jest tylko po zgłoszeniu przez nauczyciela akademickiego na minimum 8 godzin przed rozpoczęciem testu.
6. WYNIKI
Po odbytym teście wyniki zostaną udostępnione Państwu na indywidualnym koncie na platformie sOLAT. Problemy techniczne (zgłoszone na mail: eleraning@ump.edu.pl) rozpatrywane są po zakończeniu testu.

Informacje ogólne
1. Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia prowadzi testy online od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-20:00.
2. Centrum nie pracuje w niedziele i święta a także dni wskazana przez JM Rektora jako dni wolne dla pracowników administracyjnych.
3. Centrum wyznacza plan pracujących sobót w których można prowadzić egzaminy dla studentów niestacjonarnych.
4. Testy powinny zaczynać się nie wcześniej niż o godzinie 8:00 i kończyć nie później niż o godzinie 20:00
5. Zgłoszenia uwag do pytań przesyłane są do koordynatorów w pierwszy dzień roboczy po odbytym teście.
6. Rezerwacji testu online może dokonać tylko pracownik Uniwersytetu, rezerwacje od studentów nie są przyjmowane.
7. Na stronie CITK : https://citk2.ump.edu.pl (zakładka Kalendarze) udostępniony jest kalendarz prowadzonych testów online.

Formularze rezerwacyjne

Zgłoszenia egzaminu mogą dokonać wyłącznie pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza. W przypadku pytań zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikami CITK.
Dostępność sal egzaminacyjnych mogą Państwo sprawdzić w naszych kalendarzach na stronie.