Co to jest platforma on-line sOLAT? (OLAT dla Studentów UMP)
Platforma sOLAT, jest to platforma on-line dostępna dla Studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Znajdują się na niej wszelkie dostępne zasoby dla każdego studenta (wejściówki, zapisy na egzaminy, dodatkowe kursy on-line).
Jak uzyskać dostęp do platformy on-line sOLAT (OLAT dla Studentów UMP)
Każdy Student ma automatycznie zakładane konto na platformie sOLAT, na podstawie danych z systemu WiSUS. Nie jest konieczne wypełnianie dodatkowych formularzy aby uzyskać dostęp do tej platformy.
Jak zalogować się na platformę on-line sOLAT? (OLAT dla Studentów UMP)
W celu wejścia na platformę SOLAT, Student najpierw loguje się do systemu WiSUS, następnie z menu „Systemy” wybiera link SOLAT. Przekierowanie następuje automatycznie, bez konieczności podania loginu i hasła.
Kto już prowadzi egzaminy na platformie OLAT?
Egzaminy na platformie OLAT zyskują coraz większą popularność na naszym Uniwersytecie. Zapraszamy do sprawdzenia zakładki „Współpraca”, tam znajduje się wykaz jednostek, które z nami współpracują. Po kliknięciu na nazwę danej jednostki możecie Państwo przeczytać opinię wystawioną przez egzaminatorów.
Na czym polega egzamin komputerowy?
Egzamin komputerowy jest to forma egzaminu testowego przeprowadzona na platformie edukacji zdalnej OLAT. Prowadzący zajęcia po otrzymaniu loginu do platformy układa egzamin a następnie studenci po zalogowaniu rozwiązują test w komputerze. O parametrach testu (liczbie pytań, rodzaju pytań oraz czasie jaki studenci mają na test decyduje Kierownik jednostki organizującej egzamin). Niewątpliwym plusem egzaminu komputerowego są wyniki, które znane są natychmiast po zakończeniu rozwiązywania testu i widzi je zarówno student jak również wykładowca.
Jak można zarezerwować test?
Dla Państwa wygody zachęcamy do zapoznania się z częścią "Rezerwacje testów". Znajdą tam Państwo wyczerpujące informację w jaki sposób dokonać rezerwacji testu w formie stacjonarnej (na sali) lub online (na platformie sOLAT). W dziale "Do pobrania" dostępne są wszystkie potrzebne formularze i informacje w formie pdf do pobrania. UWAGA! Termin rezerwacji jest potwierdzony mailowo dopiero po otrzymaniu z CITK pisemnego potwierdzenia rezerwacji na określonym formularzu. Rezerwacji mogą dokonać wyłącznie pracownicy Uniwersytetu.
Jak skontaktować się z CITK?
W sprawach związanych z platformą sOLAT lub pOLAT należy kontaktować się na adres elearning@ump.edu.pl. Studenci UMP do kontaktu zobowiązani są do korzystania ze swojego adresu mailowego nadanego przez uczelnię. Do ich dyspozycji są także formularze kontaktowe dostępne bezpośrednio na platformie sOLAT. W innych sprawach należy kontaktować się droga mailową na adres sekretariatcitk@ump.edu.pl lub skorzystać z formularza dostępnego na stronie CITK w zakładce Kontakt. Znajdują się tam także dane teleadresowe CITK.