E-Learning

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 marca 2021 przygotowywaniem, obsługą i zarządzaniem materiałami e-learningowymi na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zajmuje się Centrum E-Learningu. Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia zajmuje się wyłącznie obsługą oraz przeprowadzaniem testów i egzaminów.